Arbobeleid

Arbobeleid is het beleid dat u dient te voeren op het gebied van arbeidsomstandigheden. Een goed arbobeleid beperkt de gezondheidsrisico's in uw bedrijf, vermindert het ziekteverzuim en bevordert de re-integratie bij ziekte. Samen met de ondernemingsraad of personeelsvereniging stelt u het arbobeleid op. Roland Slot Personeel & Organisatie Advies kan u ondersteunen bij het opstellen en invoeren van het arbobeleid. 

Het arbobeleid is opgebouwd uit de volgende onderdelen: risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), het ziekteverzuimbeleid, de bedrijfshulpverlening (BHV), een preventiemedewerker en een periodiek arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO).  

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE)
In dit plan staat beschreven welke risico’s het werk met zich meebrengt voor uw personeel, hoe u als ondernemer zorgt voor de veiligheid en gezondheid en wanneer u hiervoor zorgt. Een ontruimingsplan wordt vaak opgesteld voor kleine ondernemingen. Wij kunnen voor u de RIE uitvoeren.

Ziekteverzuimbeleid
Sluit u een contract met een Arbodienst of kiest u zelf een deskundige voor de preventie en de begeleiding van het ziekteverzuim binnen uw onderneming? Wij kunnen u hierin adviseren en zelfs contracten voor u afsluiten.

Bedrijfshulpverlening (BHV)
Bij een calamiteit binnen uw onderneming zorgen zij voor de eerste hulpverlening. Het is verstandig om enkele personen binnen uw onderneming een EHBO-cursus te laten volgen. Dit afhankelijk van het aantal personeelsleden en bijvoorbeeld het aantal vestigingen. Wij kunnen u ondersteunen bij de invoering van de bedrijfshulpverlening.

Preventiemedewerker
Een preventiemedewerker helpt mee bij het opstellen en uitvoeren van de RIE. De persoon geeft tevens advies over een goed arbobeleid aan de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. U dient tenminste iemand van uw personeel te benoemen tot preventiemedewerker. Heeft u minder dan 25 werknemers in dienst dan mag u als ondernemer zelf de preventiemedewerker zijn. Wij kunnen in overleg met u kijken welke werknemer de beste kandidaat is voor preventiemedewerker.

Voorlichting
Als ondernemer verstrekt u informatie over het arbobeleid aan uw personeel. Wij kunnen u adviseren welke wijze van voorlichting voor uw onderneming de beste is.

 

Reageer
Door op Verzenden te klikken gaat u akkoord met onze Privacyverklaring (AVG)
Share our website