Verzuimbegeleiding

Als ondernemer heeft u één doel voor ogen rondom ziekte en dat is het terugdringen van het ziekteverzuim. Wij kunnen u hierbij ondersteunen. Zo kunnen wij de rol van vertrouwenspersoon voor werkgever en werknemer vervullen, kunnen wij fungeren als aanspreekpunt voor een Arbodienst of andere externe partij en coachen wij leidinggevenden bij het terugdringen van het ziekteverzuim. In uitzonderlijke gevallen kunt u tot de conclusie komen dat terugkeer niet meer mogelijk is. Hiervoor zijn oplossingen en ook daarin kunnen wij u adviseren.

Verzuim heeft niet altijd een medische oorzaak. Het komt regelmatig voor dat het te maken heeft met gedrag op de werkvloer. De rol van leidinggevenden speelt hierbij een belangrijke rol. De leidinggevende kan in een vroeg stadium invloed uitoefenen op dit gedrag. Het is belangrijk om leidinggevenden hierbij te ondersteunen, Roland Slot Personeel & Organisatie Advies kan u hier in adviseren. Wij stimuleren leidinggevenden of gaan zelf zo snel mogelijk in gesprek met de zieke medewerker. Dit om spoedig een traject van terugkeer te bepalen. Zorg voor duidelijke afspraken en controleer of ze worden nagekomen. Dit alles wordt vastgelegd in een Plan van Aanpak voor het personeelsdossier. 

De verzuimregeling kunt u opnemen in uw personeelshandboek, zodat iedereen hiervan op de hoogte is binnen uw onderneming. Een rapportage omtrent het ziekteverzuim wordt standaard meegenomen in het P&O jaaroverzicht. Ook in de P&O cyclus wordt het ziekteverzuim besproken.  

Reageer
Door op Verzenden te klikken gaat u akkoord met onze Privacyverklaring (AVG)
Share our website